Om författaren

Denna blogg skrivs av mig, J. Mikael Olsson, filosofie doktor i statsvetenskap. Jag började som doktorand vid Stockholms universitet 2010, där jag disputerade i början av 2015. Fr.o.m. våren 2015 till början av 2017 arbetade jag som lektor vid samma lärosäte.

Grejer jag skrivit (urval):

Hedonismen och dess kritiker, Stockholm: Café 60 media, 2016.

"Justifying the State from Rights-Based Libertarian Premises", Libertarian Papers, vol. 8, 2016.

Austrian Economics as Political Philosophy, Stockholm studies in Politics 161 (doktorsavhandling), 2015.

"Higher Pleasures, Civic Virtue, and Democracy: A Reconstruction of Millian Themes", Kritike vol. 8, nr 2, 2014.

"Plato, Socrates, and the Politics of Meta-Aggression", Sats: Northern European Journal of Philosophy, vol. 14, nr 2, 2013.

"The Straussian Paradigm Turned Upside-Down: A Model for Studying Political Philosophy", Minerva, vol. 17, 2013.

L. T. Hobhouse, Eget förlag, 2010.

Inga kommentarer: